فروشگاه زبرجد
شیراز، میدان اطلسی – جنب بانک مسکن
تلفن :‌ ۳۲۲۸۱۵۱۵-۰۷۱